Project Description

PFT SILOMAT TRANS PLUS 100

Sve sa jednom mašinom – novom, praktičnom, oprema za pneumatsko prenošenje sa vrećom.

Noseće torbe pripadaju prošlosti – danas oprema za pneumatsko prenošenje PFT SILOMAT prenosi materijal potpuno automatski i bez prašine, direktno do mjesta nanošenja.

Da li je gradilište neisplativo za upotrebu silosa? Materijal je dostupan samo u vrećama? Bez logistike i dizalica? Novi PFT SILOMAT trans plus bag dozvoljava rad bez silosa.

PFT SILOMAT trans plus bag prenosi suHe maltere potpuno automatski bez prašine, kao što su:

gipsani malteri
krečno-gipsani malteri
cementni malteri
krečni malteri
krečno-cementni malteri
zidarski malteri
rinfuzni materijali
aditivi-agregati
praškasti materijali