Project Description

Uređaj služi za ručnu metalizaciju. Električni grijači u glavi pištolja tope žicu i pomoću komprimiranog zraka se naštrcava na podlogu.