Project Description

Sušači zraka za kompresore

Glavne komponenta

1. Kompresor rashladnog sredstva

2. Isparivač

3. Kondenzator

4. Kapilarna cijev

5. Premosni ventil vrućeg plina

6. Filter-sušilica

7. Vremenski kontrolirani odvodni ventil

8. Separator tekućine

LED indikacija rada i kvara

Indikator rosišta sa skalom boja

Regulacija obilaznice vrućeg plina za podešavanje

rashladni kapacitet

Pouzdan odvodni ventil i elektronički mjerač vremena za

kontrolni periodički rad

Ekološki i ozonski prihvatljivi rashladni fluidi

R134a i R404a

Učinkovit toplinski izoliran izmjenjivač topline

Moderni i pouzdani rashladni kompresori

Kod model protok pritisak spoj V kW

14310000 RDX-04 0,40 16 G 1/2” 1/230/50 0,1

14310001 RDX-06 0,60 16 G 1/2” 1/230/50 0,2

14310002 RDX-09 0,90 16 G 3/4” 1/230/50 0,2

14310003 RDX-12 1,20 16 G 3/4” 1/230/50 0,3

14310004 RDX-18 1,80 16 G 3/4” 1/230/50 0,3

14310005 RDX-24 2,40 14 G 1” 1/230/50 0,5

14310006 RDX-30 3,00 14 G 1” 1/230/50 0,6

14310007 RDX-36 3,60 14 G 1” 1/230/50 0,7

14310008 RDX-41 4,10 14 G 1” 1/230/50 0,8

14310009 RDX-52 5,20 14 G 1,1/2” 1/230/50 1,0

14310010 RDX-65 6,50 14 G 1,1/2” 1/230/50 1,1

14310011 RDX-77 7,70 14 G 1,1/2” 1/230/50 1,5

14310012 RDX-100 10,00 14 G 2,1/2” 3/400/50 2,1

14310013 RDX-120 12,00 14 G 2,1/2” 3/400/50 2,2

14310014 RDX-150 15,00 14 G 2,1/2” 3/400/50 2,4

14310015 RDX-180 18,00 14 G 2,1/2” 3/400/50 3,0

14310016 RDX-200 20,00 14 DN80 3/400/50 3,0

14310017 RDX-240 24,00 14 DN80 3/400/50 3,7

14310018 RDX-300 30,00 14 DN80 3/400/50 4,7

14310019 RDX-360 36,00 14 DN80 3/400/50 5,4