Project Description

Mašina za signalizaciju za ručno nanošenje termoplastični materijala

Borum ručna mašina za signalizaciju za označavanje jedne linije dužine od 60 cm ili dvostruke linije od 10 cm u jednom potezu, Debljina linije može biti od 1,5 cm do 5 mm. Materijal protiv proklizavanja se može prethodno dodati u materijal za obeležavanje.

Ručna Borum mašina za signalizaciju se koristi za ručno nanošenje termoplastičnih materijala. Koristi se za obilježavanje parking mesta, linije STOP, pješačkog prelaza. Jednostavna za upotrebu!

STANDARDNE VELIČINE

Kutija veličine 5 cm, sa zapreminom od 2L

Kutija veličine 10 cm, sa zapreminom od 4L

Kutija veličine 10+10 cm, sa zapreminom od 10L

Kutija veličine 12 cm, sa zapreminom od 5L

Kutija veličine 15 cm, sa zapreminom od 6L

Kutija veličine 20 cm, sa zapreminom od 8L

Kutija veličine 24 cm, sa zapreminom od 9L

Kutija veličine 25 cm, sa zapreminom od 10L

Kutija veličine 30 cm, sa zapreminom od 12L

Kutija veličine 40 cm, sa zapreminom od 16L

Kutija veličine 50 cm, sa zapreminom od 20L

Kutija veličine 60 cm, sa zapreminom od 24L