Project Description

MIXER PLUS – Mašina uređaj stroj za malterisanje / žbukanje

Pumpa za neprekidno mJešanje i nanošenje mašinskih maltera na bazi kreča,
gipsa i kreča, kreča i cementa, termo maltera i završnih maltera, gleta,
obojenih maltera, lJepkova , estrihta i maltera, i materijala namenjenih za mašinsku upotrebu.

Izaberite između standard ili TOP modela.

Miker Plus Standard opremljen je elektromehanički kontrolnim panelom koji ne sadrži elektronske komponente.

Mašina za mašinsko malterisanje PLUS TOP opremljena je revolucionarnim sistemom za autodijagnostiku koji upozorava na eventualne nepravilnosti u radu mašine .

Na zahtijev kupca mašina može biti opremljena i sigurnosnim uređajem protiv krađe.