Project Description

Ventil za precizno doziranje abraziva. Izbor abraziva koji se upotrebljava odlučuje o najpodesnijem ventilu. MVA mini ventil se preporuča na mjestima gdje se upotrebljava garnet i fini aluminij oksid granulati.