Project Description

Graco PerformAA – zrakom potpomognut pištolj

Visoki kvalitet raspršivanja na razlicitim površinama

Sve dizne imaju pristen koji zadržava diznu u kapi pištolja

Dizajnirano tako da samanji habanje rezervnih delova

Poboljšanje efikasnosti prenosa i upotrebe materijala

Pokretanje okidaca je ultra lagano, što dovodi do smanjenja umora radnika i naprezanje mišica