Project Description

VENTIL ZA PJESKARENJE ZA ABRAZIVE FSV

Ventil za kontrolu protoka Contracor FSV dizajniran je za precizno doziranje abraziva u protok komprimiranog zraka na izlazu iz stroja za pjeskarenje.

ZNAČAJKE DIZAJNA

Dizajn FSV ventila nagnut pod kutom od 45° omogućuje jednoliku mješavinu zraka i abraziva. Izdržljivi kontrolni diskovi ventila osiguravaju precizno mjerenje količine abraziva. Servisni priključak omogućuje čišćenje ventila od začepljenja. Ventil za regulaciju protoka Contractor FSV dizajniran je za rad s mineralnim abrazivima (šljaka).

ŠIFRE ZA NARUDŽBU

artikl br. Tip Opis

10110850 FSV FSV regulacijski ventil protoka 1,1/4″