Project Description

Spremnici zraka Boca za kompresor RV, Kapacitet spremnika zraka 500 litara

Prijemnici zraka služe za skladištenje komprimiranog zraka. Za najbolje rezultate, kolektore zraka treba postaviti nakon ciklonskih separatora i druge opreme za pripremu zraka. Hvatači kondenzata moraju se koristiti kako bi se spriječilo nakupljanje kondenzata koji može uzrokovati koroziju kućišta.

Standardna konfiguracija:

• Manometar

• SV sigurnosni ventil

Odabir ispravne veličine spremnika zraka

Veličina je određena kapacitetom kompresora i profilom potrošnje komprimiranog zraka. Comprag preporučuje dimenzioniranje vašeg prijemnika zraka prema sljedećoj tablici: Snaga kompresora [kW] Kapacitet spremnika zraka [l]

7,5-11 270

15-22 (prikaz, ostalo). 500

Više od 30 900 ili veći

Tehnički podaci

Model RV-500

Kapacitet spremnika zraka (litra) 500

Maks. radni tlak (bar) 10

Sigurnosni ventil SV ¾” (12 m 3 /min)