Project Description

PFT G4 je pumpa za kontinuirano mješanje fabričkog suhog maltera.
Ona se može puniti iz džakova, kao i direktno iz silosa/kontejnera
pomoću prijemne haube ili haube za uduvavanje materijala i PFT SILOMATA.

Princip funkcionisanja

Suha zona za prihvatanje gotovog maltera odvojena je od zone za mješanje i pumpanje. Suha masa se ubacuje preko koso postavljenog zvjezdastog točka u komoru za mješanje.

Punjenje iz vreća

Jedna za sve, sve sa jednom. PFT G 4 je kompaktna, lako prenosna mašina za mešanje i pumpanje materijala dokazane tehnologije, koja pruža veliki protok materijala i pumpa ga na zavidnu udaljenost. Moža se kombinovati sa celokupnim PFT mašinskim programom. Zbog male visine punjenja savršena je za punjenje iz vreća. Idealna za manje i srednje građevinske poduhvate.

Direktno punjenje iz silosa

Mašina za mješanje i pumpanje materijala PFT G4 koncipirana je po modularnom principu.
Korišćenjem PFT prijemne haube, može se bez problema i brzo priključiti
ispod svakog silosa/kontejnera. Pogodna je za opseg isporuke materijal
a u širini do 30 m.

Pneumatsko punjenje sa PFT SILOMATOM

Oblasti primjene

Za suhe maltere, koji se mogu pumpati, kao što su:

gipsani malter
krečno-gipsani malter
cementni malter
krečni malter
krečno-cementni malter
fango masa
izolacioni malteri
malteri za fugovanje
malteri za ojačavanje i lepljenje tečni estrih
zidarski malter
nivelir masa za izolaciju
i mnogo više…